Websignaal | Voor maatwerk software
Maatwerk software

Inleiding

Via het Benefitsplein (ook een project van websignaal) is het alleen mogelijk om als werknemers gebruik te maken van de fiscale korting op hun fitnessabonnement als hun werkgever is aangesloten bij het bedrijfsfitness concept. Benvitaal wilt zal zich meer gaan focussen op de partners en ander belangstellenden die willen sporten met korting.

Er wordt gewerkt met een minimale korting die een sportaanbieder (meestal een fitnesscentrum) moet geven op een sportabonnement. Een belangstellende moet eenvoudig via een paar clicks bij een sportaanbieder uitkomen om vervolgens een abonnement te kunnen afsluiten. Via een betaalprovider wordt de eerst betaling online uitgevoerd, naar deze succesvolle transactie stuurd het systeem alle nodige correspondentie naar zowel de deelnemer als de sportaanbieder.

Maandelijks moet de facturatie plaats vinden naar zowel de sportaanbieder als de deelnemer. Voor de facturatie en administratie wordt er gebruik gemaakt van Reeleezee, hier heeft Websignaal een koppeling voor geschreven die de te incaseren en te crediteren bedragen verstuurd naar reeleezee.

Op elke gewenst moment moeten er reportages gegeveneerd kunnen worden voor zowel het management van Benvitaal als de sportaanbieder. De raportages moeten beschikbaar zijn in pdf, excel en csv formaat.

Abonnementen die niet via een deelnemer handmatig zijn verlengd. Worden via het systeem automatisch verleng, op deze abonnementen is dan de "wet van dam" op toepassing (maandelijks opzegbaar). Door dat de deelnemer geen nieuw contract heeft afgesloten vervalt ook het recht op koritng en zal vanaf de verlening het regulieren tarief gaan betalen.

De deelnemer heeft de mogelijkheid om via ‘mijn account’ zijn gegevens te muteren. Tevens heeft hij de mogelijkheid om zijn abonnement te wijzigen of stop te zetten.

Aanvullende wensen en eisen

Sportaanbieders moeten via een map worden weergegevens zodat het meteen duidelijk is welke sportaanbieders deelnemen